Maskinpark

Vi vill ligga långt fram vad det gäller tekniska hjälpmedel, både för ett effektivare byggande och mindre förslitningsskador. För samtliga fordon har vi utbildad personal.

Lyfthjälp

Vi har en byggkran, Liebherr 32 TT som används på större byggarbetsplatser.

Dessutom har vi en teleskopslastare, Merlo Roto 60.24 som både kan användas som mobilkran och arbetsplattform.

Saxliftar

Vi har två saxliftar, en JLG och en Iteco.

Lastmaskiner

Vi har en lastmaskin, Volvo 641 och en BobCat S100 med tillhörande hydraulhammare.

Demoleringsmaskin

Husqvarna DXR 140 används vid bilningsarbete och rivning.

Glättare

Tremix Pro Rider används för glättning av större betongytor.

Ställning

Vi har även hakiställning som vi hyr ut.