Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

 

Vi arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö genom regelbundna kontroller och utbildningar.

För varje enskilt projekt erbjuder vi kvalitetsansvar och byggarbetsmiljösamordningsansvar, BAS. Dessutom upprättas alltid en arbetsmiljöplan då detta behövs.