Slamavskiljare, garage och tvätthall 2005

Tillbyggnad av vattenverk 2011

Nybyggnad av personalbyggnad 2011

Bränslehantering Vetlanda kraftvärmeverk 2012