Miljöpolicy

 

Eftersom miljön berör oss alla är det viktigt att ha en god och sund miljöpolicy för en hållbar framtida utveckling.

Företagets dagliga arbete påverkar miljön på flera olika sätt och därför krävs ett sunt miljötänk.

Miljöbalken utgör basen för de lagar och förordningar som gäller i byggprocessen.

I praktiken innebär detta att vi, som entreprenadföretag, tar särskild hänsyn till följande punkter.

  • Energi, både vid projektering och produktion
  • Miljökonsekvensbeskrivning upprättas för samtliga projekt där vi anser det vara befogat och till fördel för projektet
  • Hänsyn tas till kundens egna miljösystem och miljöåtagande. Avvikelser som inte är förenliga med lagar och förordningar påpekas
  • Transporter och maskiner
  • Källsortering, återanvändning, återvinning
  • Kemikalier
  • Avfall
  • Material
  • Dokumentation av exempelvis materialdata och rivningsavfall kan komma att bli aktuell
  • Hushållning av både material och energi