Kvalitetspolicy

 

Kenneth Erikssons Byggnads AB:s viktigaste mått på kvalité är nöjda och belåtna kunder som återkommer med beställningar.

Målsättningen är att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt projekt

För att uppnå detta skall vi

  • Se till att leverans sker i rätt tid med rätt kvalité samt att produkten i övrigt är felfri
  • Dokumentera levererade produkter
  • Alltid sträva efter att förbättra kvalitén på eget arbete
  • Bedriva  projekten med egenkontrollplan
  • Ge berörd personal korrekt information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter
  • Dokumentera kostnader för garantireparationer och reklamationer

Kvalitetspolicyn ska vara uppfattad, förverkligad och vidmakthållen inom hela företaget.