Energideklarationer


Den första oktober 2006 trädde lag om energideklaration för byggnader igenom. Syftet med lagen är att främja effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Det vill säga minska energibehovet och därmed koldioxidutsläppen.

Följande byggnader berörs av energideklarationen:

  • Specialbyggnader över 1000 kvadratmeter
  • Byggnader med nyttjanderätt, exempelvis hyresräter,  bostadsrätter och lokaler
  • Byggnader som säljs
  • Nya byggnader

Läs mer på boverkets hemsida.

I augusti 2009 blev vi ackrediterade av SWEDAC och utför numera energideklarationer åt fastighetsägare.