SBR

Projektering


Vår specialitet är att komma in tidigt i byggprocesen, redan i projekteringsstadiet.

Den breda erfarenheten inom företaget kan bidra med goda ideér och smarta konstruktionslösningar.

Vi utför bygglovs-, konstruktions- och detaljritningar.SBR

Vi tillhandahåller också tjänsten som Kontrollansvarig (KA).

Limträkonstruktion