Kärnborrning / Betongsågning

 

Företaget har specialiserat sig inom områdena kärnborrning och betongsågning.

Kärnborrning kan exempelvis behövas vid framdragning av nya ventilationsledningar eller indragning av nytt värmesystem.

Betongsågning är bland annat aktuellt vid rivning av väggar, golv eller upptagning av ny dörr.

Vi kan borra allt från 52 till 450 mm och såga med diamantklinga med diameter 180 till 800 mm.

 

 

hc310-0004_huge

hc210-0054_huge